ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี2019-02-10T12:07:36+00:00

S-TU002-001-CZIST01-BOND-TO-TURKEY-9D6N

ตุรกี BOND TO TURKEY 9วัน6คืน

รหัสสินค้า : TU002-001

โดยสายการบิน : เริ่มต้น : 30,999 ฿
  • ออกเดินทาง : ก.พ. – มี.ค. 62

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม  – โรงงานเครื่องประดัห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – เมืองชานัคคาเล่