ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน2019-01-30T15:26:59+00:00

ทัวร์ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ประเทศไต้หวันจะเป็นเพียงเกาะขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลากหลายแบบตั้งแต่ภูเขาสูงมากกว่า 3,000 เมตรหลายลูก, ชายหาดขาวสะอาดและน้ำทะเลสดใส วัดและศาลเจ้าจีนที่ยิ่งใหญ่สวยงาม รวมถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจตามวัฒนธรรมของชาวไต้หวันเองด้วย หากเพื่อนๆสนใจ ทัวร์ไต้หวัน สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 086-852-0284, 099-169-0555, 091-730-1494

S-TW008-117--ไต้หวัน-อาหมวย-อาลีซาน-5D3N-BY-SL-JAN-MAR19-UPDATE-09JAN19

ไต้หวัน  อาหมวย อาลีซาน 5วัน 3คืน

 

รหัสสินค้า : TW008-117

โดย : Lion_Air_logoเริ่มต้น : 14,999 ฿
  • ออกเดินทาง : ม.ค.  – มี.ค. 62

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – สถานีรถไฟสือเฟิ่น -ตึกไทเป 101

TW007-117 -ไต้หวัน ขันที อาลีซาน 6D4N By SL ON NOV18-MAR19 UPDARE 09-11-61

ไต้หวัน  ขันที อาลีซาน 6วัน 4คืน

รหัสสินค้า : TW007-117

โดย : Lion_Air_logoเริ่มต้น : 15,999 ฿
  • ออกเดินทาง : ม.ค.  – มี.ค. 62

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี

TW006-117 -Taiwan First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D2N By SL (SL394) JAN-APR 2019

ไต้หวัน  TAIWAN FIRST STEP  4 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า : TW006-117

โดย : Lion_Air_logoเริ่มต้น : 9,999 ฿
  • ออกเดินทาง : ม.ค.  – เม.ย. 62

วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

S-TW005-117--Signature-Taiwan-มหัศจรรย์อาลีซาน-5D3N-By-SL-(SL394)-FEB-MAR-2019

ไต้หวัน  SIGNATURE TAIWAN มหัศจรรย์อาลีซาน 5D3N

รหัสสินค้า : TW005-117

โดย : Lion_Air_logoเริ่มต้น : 13,777 ฿
  • ออกเดินทาง : ก.พ.  – มี.ค. 62

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียง

S-TW004-117--Professional-Taiwan-เที่ยวครบสูตร-6D4N-By-SL-(SL394)-JAN-APR-2019

ไต้หวัน  PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6วัน 4คืน

รหัสสินค้า : TW004-117

โดย : Lion_Air_logoเริ่มต้น : 14,777 ฿
  • ออกเดินทาง : ก.พ.  – เม.ย. 62

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – อุทยานเหย๋หลิ่ว – สถานีรถไฟสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ

S-TW003-117--Lover-Taiwan-เทศกาลดอกไม้-Expo-5D3N-By-SL-(SL394)-JAN-APR-2019

ไต้หวัน  LOVER TAIWAN เทศกาลดอกไม้ EXPO 5D3N

รหัสสินค้า : TW003-117

โดย : Lion_Air_logoเริ่มต้น : 12,777 ฿
  • ออกเดินทาง : ม.ค.  – เม.ย. 62

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA

TW002-117 -COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5D3N BY SL ON JAN-MAR19 Update 09JAN19

ไต้หวัน  COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5วัน 3คืน

รหัสสินค้า : TW002-117

โดย : Lion_Air_logoเริ่มต้น : 13,999 ฿
  • ออกเดินทาง : ม.ค.  – มี.ค. 62

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101

TW001-117 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 6D4N By SL (SL394) JAN-APR 2019

ไต้หวัน  3 เด้ง อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 6D4N

รหัสสินค้า : TW001-117

โดย : Lion_Air_logoเริ่มต้น : 16,888 ฿
  • ออกเดินทาง : ก.พ.  – เม.ย. 62

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ