ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย2018-07-20T16:45:36+00:00

rs007-001

_____________________4_6 Nice Aurora in Russia

รหัสสินค้า : RS007-001

โดย : logo_etihadเริ่มต้น : 62,900 ฿
  • ออกเดินทาง : ม.ค. – มี.ค. 61

มอสโคว์ วิหารซาเวียร์ ถนนอารบัต IZMAILOVO MARKET โชว์ละครสัตว์สแปร์โรว์ ฮิลส์ สถานีรถไฟใต้ดิน เมอร์มานสค์ ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า

S-RS006-038--EK001_Russia-Moscow-6-Days-JAN-MAR18--(Husky-Sledding-)--Winter-Moscow

_____________________4_6 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส

รหัสสินค้า : RS006-001

โดย : logo_emirates-120x45เริ่มต้น : 34,900 ฿
  • ออกเดินทาง : ม.ค. – มี.ค. 61

โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัท พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์