ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์2019-02-10T08:57:20+00:00

S-NZ005-011--5.NZ(S+N)TSS-KKR-8-D-SQ-06-13-Apr,19-26May2019-Revised#2-เพิ่มเงื่อนไขท้ายรายการ-update02Jan2019

นิวซีแลนด์  นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน 7 คืน

รหัสสินค้า : NZ005-011

โดย : singaporeairlines--logo-เริ่มต้น : 107,300 ฿
  • ออกเดินทาง : เม.ย.- พ.ค. 2562

ไคคูร่า-โรโตรัว-เทาโป-มาตามาตา-ไวโตโม่ ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า+ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่

S-NZ004-011--4

นิวซีแลนด์  นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน

รหัสสินค้า : NZ004-011

โดย : singaporeairlines--logo-เริ่มต้น : 97,500 ฿
  • ออกเดินทาง : มี.ค.- พ.ค. 2562

ไคร้สท์เชิร์ช- ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-ฟ็อกซ์กลาเซียร์-โออามารู-ดันนีดิน – ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ล่องเรือกลไฟโบราณ

S-NZ003-011--3.NZ-(S)-TSS-MFN-KKR-7D-SQ-Mar-May2019-Revised#2-เพิ่มเงื่อนไขท้ายรายการ-update02Jan2019

นิวซีแลนด์  นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน

รหัสสินค้า : NZ003-011

โดย : singaporeairlines--logo-เริ่มต้น : 90,500 ฿
  • ออกเดินทาง : มี.ค.- พ.ค. 2562

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-มิลฟอร์ดซาวน์-ไคคูร่า พร้อมล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์

S-NZ002-011--2.NZ-(S)TSS-KKR-6D-SQ-Mar-May2019-Revised#2-เพิ่มเงื่อนไขท้ายรายการ-update02Jan2019

นิวซีแลนด์  นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน

รหัสสินค้า : NZ002-011

โดย : singaporeairlines--logo-เริ่มต้น : 77,500 ฿
  • ออกเดินทาง : มี.ค.- พ.ค. 2562

ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช  ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมสาธิตการตัดขนแกะ

S-NZ001-011--1.NZ-(N)+HOBITTON-MOVIE-SET-5-D-TG-on-Mar-May2018-Revised#2-เพิ่มเงื่อนไขท้ายรายการ-update02Jan2019

นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : NZ001-011

โดย : Thai_Airwayslogoเริ่มต้น : 64,500 ฿
  • ออกเดินทาง : มี.ค.- พ.ค. 2562

ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์  ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ