ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า2019-02-17T13:00:28+00:00

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เริ่มต้นเพียง 2,888 บาท เที่ยวได้ตลอดปี สอบถามโทร.085-555-68864 , 086-852-0284, 099-169-0555,  หลากหลายโปรแกรม เช่น มัณฑะเลย์ ย้างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวดากอง วังบุเรงนอง ย่างกุ้ง ในอดีตมีความสำคัญเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่า ย่างกุ้งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุด หงสาวดี เป็นสถานที่สำคัญที่มีพระสงฆ์และสามเณรไปศึกษาพระไตรปิฎก เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทางด้านศาสนาของประเทศพม่า มีความศักดิ์สิทธิ์ คนไทยนิยมไปกราบไหว้พระธาตุมุเตานี้ และเป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และเจดีย์แห่งนี้ พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์ของพม่าได้ทำการบูรณะยอดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ หลังจากแผ่นดินไหวทำให้เจดีย์หักพัง แต่ด้วยความศรัทธาของชาวเมืองจึงสำเร็จเป็นหลักฐานให้เราได้เที่ยวชมจนถึงทุกวันนี้ วัดไจ๊คะวาย ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป เป็นโรงเรียนที่สอนธรรมะให้กับพระภิกษุและสามเณรที่จะไปศึกษาพระไตรปิฎก พราชวังบุเรงนอง อดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนที่ท่านเป็นเด็กถูกจับเป็นตัวประกันไว้ที่นี้ พระราชวังมีลักษณะเป็นสีทองเหลืองอร่ามเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของพม่า พระธาตุอินทร์แขวน  ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้โท อ.สะเทิม อยู่บนหน้าผากสูงชันหมิ่นเหม่โดยไม่ตกลงมา ลักษณะของพระธาตุเป็นก้อนหินขนาดใหญ่สีทอง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวและชาวพม่าไปสักการะ (โดยเฉพาะคนที่เกิดปีจอ) และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุอินทร์แขวนที่ชาวไทยรู้จักกันในนาม “เทพทันใจ” ท่านเป็นนักพรต ผู้ที่ไปสักการะสามารถนั่งสมาธิสวดมนต์ได้ตลอดทั้งคืน ผู้ที่จะไปสถานที่แห่งนี้ควรจะเตรียมผ้าห่ม เสื้อกันลม เบาะรองนั่ง เพราะที่นี่อากาศจะเย็นมาก เปิดถึงเวลา 22.00 น. พระนอนชเวตาเลียว เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ นามว่า “พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว” เป็นที่สักการะของชาวพม่า สร้างขึ้นใน พ.ศ.1537 สมัยก่อนเป็นเพียงกองอิฐอยู่ท่ามกลางป่ารกร้าง จนอังกฤษได้เข้ามาในพม่า ได้พบพระนอนองค์นี้จึงได้บรูณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยทาเป็นสีทองมีความยาว 60 เมจร สูง 17 เมตร และในบริเวณใกล้เคียง จะมีร้านขายของฝากจากพม่า ซึ่งเป็นไม้จันทร์หอม ไม้แกะสลัก ผ้าปักด้วยฝีมือคนพื้นเมือง และผ้าพิมพ์ต่างๆ เจดีย์ไจ๊ปุ่น เป็นเอกลักษณ์ศิลปะแบบมอญ มีอายุมากกว่า 500 ปี ซึ่งประวัติความเป็นมามี 4 สาวพี่น้องอุทิศตนสร้างขึ้นมา และสาบานตนว่าจะไม่ข้องแวะกับผู้ชาย จึงได้สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง

S-MM018-033--VINTAGE-MYANMAR-3-DAYS-2-NIGHTS

พม่า  VINTAGE MYANMAR 3วัน2คืน

รหัสสินค้า : MM0018-033

โดย : เริ่มต้น : 12,888 ฿
 • ออกเดินทาง : เม.ย. – ส.ค. 62

เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว เทพกระซิบ – พระนอนเจ๊าทัตจี

S-MM017-033-VINTAGE-MYANMAR-3-DAYS-2-NIGHTS-(FD)

พม่า  VINTAGE MYANMAR 3วัน2คืน

รหัสสินค้า : MM0017-033

โดย : logo_airasia-120x36เริ่มต้น : 10,999 ฿
 • ออกเดินทาง : เม.ย. – ก.ย. 62

เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา – ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต – พระพุทธรูปหงาทัตจี –ช้างเผือก เทพทันใจ – เทพกระซิบ

S-MM016-033-POPULAR-MYANMAR-3-DAYS-2-NIGHTS

พม่า  POPULAR MYANMAR 3วัน2คืน

รหัสสินค้า : MM0016-033

โดย : เริ่มต้น : 12,900 ฿
 • ออกเดินทาง : เม.ย. – ส.ค. 62

วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง- ตลาดสก๊อต

S-MM015-033-POPULAR-MYANMAR-3-DAYS-2-NIGHTS-(FD)

พม่า  POPULAR MYANMAR 3วัน2คืน

รหัสสินค้า : MM0015-033

โดย : logo_airasia-120x36เริ่มต้น : 11,999 ฿
 • ออกเดินทาง : เม.ย. – ก.ย. 62

พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม

S-MM014-033-LUXURY-MYANMAR-3-DAYS-2-NIGHTS

พม่า  LUXURY MYANMAR 3วัน2คืน

รหัสสินค้า : MM0014-033

โดย : เริ่มต้น : 13,900 ฿
 • ออกเดินทาง : เม.ย. – ก.ย. 62

วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

S-MM013-033-LUXURY-MYANMAR-3-DAYS-2-NIGHTS-(FD)

พม่า  LUXURY MYANMAR 3วัน2คืน

รหัสสินค้า : MM0013-033

โดย : logo_airasia-120x36เริ่มต้น : 12,555 ฿
 • ออกเดินทาง : เม.ย. – ก.ย. 62

เจดีย์ไจ้ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง – เมืองไจ้โท พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) วัดไจ้คะวาย พระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลียว

S-MM012-033-HELLO-MYANMAR-3-DAYS-2-NIGHTS

พม่า  HELLO-MYANMAR 3วัน2คืน

รหัสสินค้า : MM0012-033

โดย : เริ่มต้น : 12,500 ฿
 • ออกเดินทาง : เม.ย. – ส.ค. 62

พระธาตุอินทร์แขวน มหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา มั่นคง เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม วัดไจ้คะวาย พักโรงแรม 5 ดาว

S-MM011-033-HELLO-MYANMAR-3-DAYS-2-NIGHTS-(FD)

พม่า  HELLO-MYANMAR 3วัน2คืน

รหัสสินค้า : MM0011-033

โดย : logo_airasia-120x36เริ่มต้น : 11,888 ฿
 • ออกเดินทาง : เม.ย. – ก.ย. 62

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา

S-MM010-033-เฟี้ยวฟ้าว-MYANMAR-2-DAYS-1-NIGHTS

พม่า  เฟี้ยวฟ้าว MYANMAR 2วัน1คืน

รหัสสินค้า : MM0010-033

โดย : เริ่มต้น : 8,499 ฿
 • ออกเดินทาง : พ.ค. – ส.ค. 62

นมัสการ 2 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน

S-MM007-072-ย่างกุ้ง-อินแขวน-หงสาวดี-สิเรียม-3วัน2คืน

พม่า พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี สิเรียม 3วัน2คืน

รหัสสินค้า : MM007-072

โดย : logo_airasia-120x36เริ่มต้น : 12,888 ฿
 • ออกเดินทาง : ม.ค. – เม.ย. 62

เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว – พระนอนตาหวาน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา –เจดีย์โบตะทาวน์

S-MM005-012--ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-2-วัน-1-คืน-โดยสายการบินแอร์เอเชีย-(FD)

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน

รหัสสินค้า : MM005-012

โดย : logo_airasia-120x36เริ่มต้น : 8,900 ฿
 • ออกเดินทาง : ธ.ค. – ก.พ. 62

เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว