ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน2019-02-17T13:52:37+00:00

S-JD002-033-WONDERFUL-JORDAN--7-DAYS-5-NIGHTS--BY-(-WY-)--APR-2019--UPDATE-22JAN19

จอร์แดน  WONDERFUL-JORDAN 7วัน5คืน

รหัสสินค้า : JP002-033

โดย : oman-air-logo-png-4เริ่มต้น : 50,900 ฿
  • ออกเดินทาง : เม.ย. 2562

อัมมาน – เจอราช- อัจลุน– เพตรา -วาดิรัม- JEEP TOUR –  อควาบา AQABA – เรือท้องกระจก –เครัคหรือโชบัค

S-JD001-033-HABIBI-JORDAN-7-DAYS-4-NIGHT-BY--RJ--JAN---APR--2019---UPDATE25JAN19

จอร์แดน  HABII JORDAN 7 วัน 4 คืน

รหัสสินค้า : JP001-033

โดย : logo royal jordanianเริ่มต้น : 55,999 ฿
  • ออกเดินทาง : ก.พ. – เม.ย. 2562

กรุงอควาบา- BOAT CRUISE INCL LUNCH – WADIRUM – JEEP TOUR – PETRA  อัมมาน อัจลุน –เจอราช – ทะเล DEAD SAE – อัมมาน