ทัวร์จีน

จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เลสโก เขางวงช้าง

จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เลสโก เขางวงช้าง 5วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง:พฤษภาคม-ตุลาคม  2562 / โดยสายการบิน: CHINA SOUTHERN AIRLINES
จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เลสโก สะพานแก้ว

จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เลสโก สะพานแก้ว 4D3N

กำหนดการเดินทาง:พฤษภาคม-มิถุนายน  2562 / โดยสายการบิน: Thai smile
จีน ปักกิ่ง เทียนสิน

จีน ปักกิ่ง เทียนสิน เลสโก อาหมวยเล็ก 5D4N

กำหนดการเดินทาง:พฤษภาคม-ตุลาคม  2562 / โดยสายการบิน: Nok Scoot
T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN24

ทัวร์จีน T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN 6D5N

กำหนดการเดินทาง:พฤษภาคม-ตุลาคม  2562 / โดยสายการบิน: CHINA SOUTHERN AIRLINES
จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง เลสโก เขาอวตาร

จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง เลสโก เขาอวตาร 6D5N

กำหนดการเดินทาง:พฤษภาคม-มิถุนายน  2562 / โดยสายการบิน: Thai smile
จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ กำแพงหมื่นลี้

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ กำแพงหมื่นลี้ 6D4N

กำหนดการเดินทาง: พฤษภาคม - พฤศจิกายน  2562สายการบิน  2562 / โดยสายการบิน: Thai Airways
T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY

T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY

กำหนดการเดินทาง:พฤษภาคม-กันยายน  2562 / โดยสายการบิน: Thai Airways