แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ2018-07-29T07:53:49+00:00

เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวต่างประเทศกับ พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ หลากหลายเส้นทางทั่วโลก มีทั้ง ทัวร์ญี่ปุ่น‬ ทัวร์เกาหลี ‎ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน ‎ทัวร์สิงคโปร์ ‎ทัวร์ยุโปร ‎ทัวร์เวียดนาม ทัวร์พม่า เป็นต้น เรามีบริการทัวร์ต่างประเทศพร้อมบริการหลังการขายที่จะอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางของท่านจนเสร็จสิ้น อย่างลงตัว

ทวีปอเมริกา

ทัวร์แอฟริกา

  • ขั้นตอนการจองทัวร์

  1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรแกรมที่ต้องการ โทร. 043-291-965 , 086-852-0284 , 099-169-0555 , 091-730-1494 หรือทาง ID LINE : 0855568864 เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันที่นั่งว่างให้ทราบ
  2. ระบุชื่อผู้เดินทางทุกท่านเป็นภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือสแกนหน้าพาสปอร์ต ระบุโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ วันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ส่งมาทางอีเมล์ : premiumworldtour.khonkaen@gmail.com *กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง ระบุชื่อผู้เดินทางทุกท่านเป็นภาษาอังกฤษ ระบุโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการ วันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ส่งมาทางอีเมล์หรือแฟกซ์ *
  3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรายชื่อแล้ว จะดำเนินการจองทัวร์ให้ กรณีโปรแกรมทัวร์ยืนยันออกเดินทาง เจ้าหน้าที่จะส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่ามัดจำตามแต่ละโปรแกรม *กรณีโปรแกรมทัวร์ยังไม่ยืนยันออกเดินทางการเดินทางจะยังไม่เรียกเก็บค่ามัดจำ*
  4. เมื่อชำระเงินค่ามัดจำแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงิน ทางไลน์ : 0855568864 หรือทางอีเมล์ :premiumworldtour.khonkaen@gmail.com *เรียกเก็บส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง*
  5. ก่อนการเดินทาง 5-7 วัน เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ทางอีเมล์
  6. ก่อนการเดินทาง 1 วัน หัวหน้าทัวร์ จะโทร.แนะนำตัวและแจ้งยืนยันวันเวลาการเดินทางอีกครั้ง
  7. เตรียมตัวออกเดินทาง ✈